Follow by Email

søndag 12. august 2012

Seier over synd?

Min gode nabo tilhører Smiths Venner. Det vil si, ikke bare han, men ”hans hustru og nesten hele hans hus”, i tre generasjoner. Og det er riktig mange. I en samtale, mens vi stusset vår felles hekk, anbefalte han meg å se på nettstedet til ”menigheten”.

Jeg kjenner Brunstad Kristelige Menighet, som de formelt heter nå, relativt godt. Jeg har ofte vært fascinert av dem og har gode erfaringer med enkeltmedlemmer jeg har møtt. De har sin egen måte å tolke Bibelen på, ganske lik vår, og det er spesielt en ting som fokuseres, og som ikke er så ulik hellighetslæren som metodister og vi i Frelsesarmeen har.

Det handler om at Gud kan hjelpe oss til å seire over synden. Som matematiker, med sans for logikk, er det eneste som gir meg mening dette: At det normale er at hvis vi lever nær Gud, synder vi mindre enn dersom Gud ikke er sentral i våre liv. Det handler om to ting: Om vår vilje og Guds påvirkning i oss, i vår natur.

Men kan vi bli syndfrie? Nei. Det er kun en som har vært uten synd. (Rom.3.23 + Hebr 4.15) Men at vi kan få hjelp til å synde mindre og at det bør være et kjennetegn på oss at vi lever et liv som er Herren verdig, det er bare logisk. (”Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning” står det i Kol.1.10)
Vi utsettes for fristelser, men kan få hjelp. Det var det mange ”Smiths venner” som vitnet om på deres nettsted. Og det sier også forfatteren av Hebreerbrevet: ”Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.” (2.18)
Når Jesus er herre i våre liv, skal vi ikke være slaver under synden. I Rom. 6.18-23 står det:

”Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”
Å si at vi kan seire over synd er for mange både uforståelig og en provokasjon. For det første er begrepet synd noe som er fraværende i mange ikke-kristnes begrepsverden. Men vi som er kristne bør både vite og kjenne at synden finnes og at den stenger for et rett forhold til Gud.

For det andre er det mange av oss kristne som er ukomfortable med å snakke om et seirende kristenliv. Vi er syndere, vi trenger nåde, vi er ikke bedre enn andre og vi skal ikke tro for godt om oss selv. Det er sant, men Bibelen sier ofte at kristenlivet er en kamp, men den lover oss også seier. (Ef 6.10-17)

Selv om jeg fristes, selv om jeg har gitt etter for fristelser, selv om jeg har syndet og vil komme til å synde igjen, tror jeg på dette. Ja, jeg erfarer det i mitt eget liv, at Gud kan hjelpe meg til å vinne seier, overvinne fristelser. Det handler om min vilje, vilje til å leve nær Gud, lese hans ord og å bestemme meg for å la han være sjef. Det handler om Den hellige ånds liv i meg, og om Åndens frukter blir synlige i og gjennom meg.
Dette må vi ikke være redde for å snakke om, i frykt for våre feil og nederlag.

John Gowans sier hva det egentlig handler om i denne sangen, å ligne Jesus og få del i hans natur og sinnelag:
”Å bli lik Jesus, det håpet fyller meg
Hver tanke, handling, ord, må vise hva jeg tror
Å bli lik Jesus, det håpet fyller meg
Hans Ånd vil hjelpe meg å bli lik ham.”

4 kommentarer:

  1. Meget bra skrevet! Dette er noe som opptar meg. Helliggjørelse er i grunn en viktig del av "nådens pakke". Det er tragisk når nåden blir redusert til tilgivelse og adgangs billett til himmelen. Hørte nylig en tale av John Bevere. Skal prøve å være kortfattet, men altså......han brukte et meget talende bilde, om å gi vekk en flott bil til en familie i Bushen. De blir vist air-condition, musikk anlegget og ikke minst DVD spillere i baksete. Meget imponsert spør de hvor mye de skal betale - Ingenting, det er gratis. Det er overveldet og lykkelig! Visst er det nåde! Men tre år senere viser det seg at de ikke har kjørt noe sted med bilen. Man glemte å forklare at HOVED HENSIKTEN med bilen var som fremkomst middel. Likeså, mange kristne har ikke forstått at nåden er først og fremst "empowerment" til å leve Kristus-livet - salvet slik som han og satt i stand til å bære frukt, med all gudommelig visdom. Vi har alle et stykke å gå med å realisere dette fullt ut, men det er tragisk at for noen blir bilen bare stående som koselig oppholdssted!

    SvarSlett
  2. Takk for god kommentar, Katherine. Jeg forsøker å ikke skrive for langt, så takk for at du utvider med ditt flotte bilde. Jesus har gitt oss mange befalinger, om at vi skal gjøre andre til disipler og at vi skal bære frukt. Joh. 15 sier mye om dette og i vers 4 får vi noe av essensen: "Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg." VI blir sett, og da må vi være både sann og god "reklame".

    SvarSlett
  3. Hva mener du at vi ikke kan slutte med å synde? Hvorfor tror du Jesus kom til jorden? Det var jo nettopp dette å bane en vei som vi kan komme til full seier over synd. Så hva er vitsen å lage en vei som ingen kan gå på, selvfølgelig kan vi slutte å synde. Å synde mindre, hjelper jo ingenting. Hvis du gir Satan en finer, slutter han ikke før han har fått tak i hele legemet ditt.

    SvarSlett