Follow by Email

onsdag 11. januar 2012

Hvorfor velger jeg ordet tankekors?

Hva er et tankekors?
Er det en tanke som vi stopper litt opp med, en betenkning, et paradoks?
Og hvorfor brukes ordet kors?
Et kors er jo egentlig et kryss. Kanskje et tankekors er at det kommer en kryssende tanke inn, som går litt på tvers at hovedtanken?
For meg fikk ordet tankekors en helt ny betydning for noen dager siden. Jeg stoppet opp, slik jeg ofte gjør, da jeg hørte noen bruke dette ordet, og spurte. Hvorfor heter det tankeKORS? Hva kommer det av?
Jeg har googlet litt, uten å finne skikkelig ut av det, så hvis noen kan gi meg tydningen setter jeg pris på å høre fra dere.
Men likevel fikk ordet minst en ny dimensjon for meg. Jeg tenkte: Ja! ”Tankekors” er noe som jeg vil skal følge meg og prege meg.
Det er riktig at jeg ofte stopper opp og tenker, gjerne på kryss og tvers av flertallstankegangen og det opplagt enkle. Men jeg vil også at korset, det tomme korset som symboliserer både Jesu offer, lidelse, død og oppstandelse, skal prege tankene mine.
Sangeren uttrykker ønsket mitt bedre enn jeg selv kan gjøre:
“Jesus styr du mine tanker, Jesus la meg leve så, hvor jeg enn i verden vanker, et Guds barn jeg være må. Dette forsett på meg sett, Jesus ut av Nasaret. Den korsfestede min ære, og min salighet skal være.”
Et tankekors er derfor også, for meg, et vegkryss der Guds tanker kan krysse og møte menneskets tanker, mine tanker. Jeg håper det kan være slik når jeg av og til deler tanker med andre, både i samtaler, på talerstolen og i det jeg skriver.
Jeg håper ordet tankekors alltid vil stå sentralt i livet mitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar