Follow by Email

søndag 29. januar 2012

Menighetsshopping eller sunn fornyelse?


Hans Nielsen Hauge -
Han fulgte Guds
kall til oppbrudd

Jeg har levd lenge nok i vårt lille land Norge til å ha sett aktive menighetsmedlemmer skifte menighet, både to og tre ganger. Noen av disse kommer tilbake til menigheten de en gang forlot.
Det kan være mange grunner for at folk skifter flokk. Det skyldes ofte at man rett og slett flytter til en annen by eller bygd. Andre ganger skyldes det troen eller teologien, men ikke så ofte. Oftere skyldes endringene at man er utilfreds der man er. Det kan være det sosiale, uenighet, ja, til og med uvennskap. Det kan skyldes at man er misfornøyd med strategier, prioritering, gudstjenesteform eller pastoren.
I Vårt Land 12.1.2012 kunne vi lese at å skifte menighet er en megatrend i USA. Halvparten av amerikanerne har skiftet trosretning minst en gang i livet, og en av tre har vært tilsluttet tre eller flere trossamfunn. Jeg vet ikke hva statistikken sier om Norge, men vi har sett mye av det samme mønsteret her.

John Wesley -
brøt ut og grunnla
Metodistkirken
Selv tilhører jeg Frelsesarmeen og har aldri vært inne på tanken å skifte trossamfunn. Det har blant annet med et helt personlig kall å gjøre. Jeg er glad i Frelsesarmeen og ønsker at vi skal være sterkest mulig, med flest mulig hengivne medlemmer, slik at vi i størst mulig grad kan lykkes i ”å frelse verden”. Derfor ser jeg det som et tap for oss når noen forlater oss, men velsigner alle som velger å fortsette i en annen menighet og aktivt arbeider videre for vårt felles oppdrag.

Men Frelsesarmeen var også en gang en utbrytermenighet, en ny kirke og vekkelsesbevegelse. Derfor har jeg, og forhåpentligvis flest mulig av mine medsoldater, forståelse og respekt for at nye vekkelsesbevegelser og nyskapende menigheter ser dagens lys.
Jeg ber om at fornyelse skjer i Guds rike, både i de etablerte kirkesamfunn og de nye som kommer til. Jeg ber om at fornyelsen er Kristus-sentrert og at metoder og former gjør at dagens mennesker blir møtt av det tidløse og uforanderlige evangeliet om frelse. Jeg ber selvsagt om at Frelsesarmeen også har dette fokuset.
Jeg velsigner alle som er villige til å tenke nytt, uten å sette seg selv og sine egne behov i sentrum, uten at evangeliet vannes ut eller at vi går på kompromiss med verdiene i Guds rike.
Måtte dette være vårt fokus, uansett hvilket arbeidslag vi tilhører i Guds rike.

1 kommentar:

  1. ” I våre menigheter ønsker vi å nå alle med alt hele tiden. Vi rykker frem i full bredde, for balanse og bredde er selve nøkkelordene. Det er bare i krig de ikke gjør det. For da vet de at det må være en spiss for å få et gjennombrudd. Jeg er redd for at vi dyrker balanse og bredde på en sånn måte at det er umulig å få til et gjennombrudd og vinne nye mennesker. Det kommer bredde, det kommer balanse, men av og til må vi være villige til å spisse både redskap, verktøy og kultur for å nå nye mennesker” fra Egil Svartdahl på Dawn forum : http://dawnnorge.no/undervisning-fra-dawn-forum-2012/ Anbefales!

    SvarSlett