Follow by Email

tirsdag 28. februar 2012

Både mørkemann og gladkristen?


Om vi liker det eller ei, setter vi merkelapper på hverandre. Jeg har mange merkelapper, avhengig av hvem du spør. Jeg setter nok også noen på meg selv, og det er en relativt subjektiv øvelse.

Jeg har alltid vært tydelig på at jeg er kristen. Derfor blir jeg både en levende reklamefigur og ambassadør, på godt og vondt, både for ham jeg tror på og kristenfolk generelt. Her lever jeg i et spenningsfelt, og blir sett på som alt fra å være en ”gladkristen” til å karakteriseres som en ”mørkemann”.

Jeg håper at både livsglede og nestekjærlighet skal være synlig i mitt liv. Men samtidig er jeg åpen på at jeg har klare standpunkt og grenser for hva jeg mener er rett og galt. Bibelen, inklusive budene, er rettesnoren for min tro og mitt liv. Vern om livet, skaperverket og omsorg for de svakeste er viktige verdier for meg.

Jeg mener at det ufødte liv har fullt menneskeverd og livsrett, fra unnfangelsen. Derfor er jeg, på vegne av den svake part, helt uenig i de rettigheter dagens abortlov gir til gravide kvinner, og er engstelig for den utvikling jeg ser innenfor medisinsk teknologi.

Jeg tror Gud har gitt oss rammer for samliv, og at ekteskapet mellom mann og kvinne er den rammen skaperen har ordnet for oss. Derfor mener jeg at samboerskap er galt, slik jeg leser Bibelen.

I solidaritet med de alt for mange ofrene for alkoholens skadevirkninger, og for å redusere risikoene for eget og andres misbruk, har jeg valgt å være totalavholdende fra rusgifter.

Jeg mener at vi skal ha et nøkternt forbruk, ta vare på skaperverket og dele med de fattige i verden.

Jeg respekterer religionsfrihet, men tror at det er bare en vei til Gud, og han heter Jesus.

Jeg mener det er galt å snyte på skatten, benytte seg av svart arbeid, bryte fartsgrensene, og mye mer.

Alt dette, og spesielt i sum, får noen til å kalle meg for mørkemann.

Det får jeg tåle, men samtidig ønsker jeg at flest mulig skal se at slike rammer og verdier faktisk kan gjøre livet bedre å leve. Jeg håper også at mange forstår at det å være kristen, i hvert fall for meg, er et liv som gir glede og mening.

Til sine disipler, og oss som ønsker å være det i 2012, sa Jesus dette (Joh 15.9-11): Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen”

Selv om jeg ofte kommer til kort, ønsker jeg at det skal være akkurat slik i mitt liv, både når det gjelder de gode rammer og den fullkomne gleden!

Jeg aksepterer at folk kaller meg hva som helst, men først og fremst ønsker jeg at folk skal oppleve meg som en glad kristen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar