Follow by Email

onsdag 22. februar 2012

Hvetekornets lov – Korsets prinsipp

Guds rike er på mange måter et ”bakvendtland”. De kristne verdier og prinsipper går ofte på tvers av de strømninger og verdier som får størst tilslutning i samfunnet. Jesus sa også at ”mitt rike er ikke av denne verden”. Han sa at de første skal bli de siste, han holdt fram et barn når han skulle illustrere hvem som var den største, og han sa at salige er de fattige i ånden for Himmelriket er deres.

Like før klimakset i Jesu gjerning, hans lidelse og død, sier han noe som tilhørerne knapt forstod. Han sa. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. (Joh 12.24) Dette kan vi kalle ”Hvetekornets lov”. Nemlig at veien til liv går gjennom død, at ved å ofre, ved å overgi seg fullt og helt, kan livet få vokse fram og. Jesus brukte det for å forklare at han selv måtte gi sitt liv for verdens frelse, men han sa at dette er noe som også gjelder oss.

Korset framstår som selve symbolet på ”Hvetekornets lov”, og vi kan også kalle denne loven for ”Korsets prinsipp”. Korset blir da for meg et ”Tankekors”, det får meg til å tenke annerledes om mange verdier og prinsipper.

Jesus sa også (Matt 16.24-25)

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det

Det handler altså om vilje til å oppgi sitt eget liv, sin egoisme, og følge Jesus sitt eksempel.
Paulus forklarer dette i Galaterbrevet 2.19-20:

Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Mange kan fortelle at det var først da de fullt og helt overga seg til Jesus, og lot han få bli herre, at livet ble fylt at mening, glede, kjærlighet og liv. På denne måten kan Guds rike vokse, i og gjennom oss. Dette er hvetekornets lov. Dette er korsets prinsipp. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar