Follow by Email

fredag 10. februar 2012

Det kristne verdigrunnlag – eller et kristent verdigrunnlag?

Jeg har mange ganger fått spørsmålene: Har Frelsesarmeen et eget kristent grunnsyn? Finnes det et klart definert kristent verdigrunnlag? I stillingsannonser brukes slike formuleringer. Jeg blir av og til svar skyldig, men Frelsesarmeen har en egen verdibok som beskriver de verdier som våre ansatte må arbeide i samsvar med.
President Barak Obama sier han leser i Bibelen og ber hver dag. Han sier at Jesus ville ha støttet hans skattereform, at det samsvarer med kristne verdier at de rike skal gi mer til de fattige. Hans motkandidater i det republikanske partiet ser både dette og mye annet annerledes. Flere av dem er konservative kristne, og har nok enkelte verdier som er annerledes enn Obamas.
Vi må være varsomme med å definere et avgrenset og spesifikt kristent verdisett. Kristendommen har ikke monopol på positive verdier, som for eksempel kjærlighet, rettferdighet, respekt og solidaritet. Andre religioner og livssyn har stort sett de samme verdier som oss kristne. Dessuten ser mange kristne ulikt på hva som skal vektlegges som de viktigste verdier. Dette må vi respektere uten å stille spørsmål ved deres kristne tro.
Men jeg strever litt med dette av og til. Jeg spør meg hvordan enkelte andre kristne kan tenke og prioritere annerledes enn meg, spesielt når det er forhold og verdivalg som jeg mener å ha belegg for at Bibelen taler tydelig om. (Nøysomhet er et eksempel på en slik verdi)
Jeg mener at vi som kristne bør ha en forankring i gode verdier, som ikke bare er våre, men som absolutt bør prege vår liv og våre små og store valg i livet. Gud har gitt oss både de ti bud, og det store kjærlighetsbudet om at vi skal elske Gud og vår neste. Og hvis vi tror på en levende Gud, som med sin ånd tar bolig i oss, finnes det en lakmustest i Galaterbrevet 5.22-23. Det sier tydelig hva som bør prege oss:
Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar