søndag 16. juni 2013

Korsets forvandlende kraft – gjennom Oxfordbevegelsen


Jeg har akkurat begynt å lese en helt ny og svært spennende bok. Boken er skrevet av professor i ide- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder, Helje Kringlebotn Sødal. På en spennende, grundig og bred måte tar boken for seg Oxfordbevegelsens korte og intense liv i Norge i perioden 1934-1940. Boka heter ”Norge i brann – Oxfordbevegelsen 1934-1940”, og denne vekkelsen satte markante spor i Norge, både i samfunnet og i ressurspersoner, som varer helt fram til i dag.
Bevegelsen handlet om at mennesker skulle bli forvandlet, gjennom møte med Jesus og å pleie nære relasjoner med hverandre. Det hele startet med såkalte ”house parties” i Oxford og spredte seg etter hvert også til Norge gjennom flere samfunnstopper. Grunnleggeren av bevegelsen het Frank Buchman.
Frank Buchman
Hva var det som gjorde at denne vekkelsen ble så stor, så annerledes og skjøt slik fart? Boken gir nok et bredt svar på det, men allerede på side 46 finner jeg det som for meg, og for Frank Buchman blir helt grunnleggende og helt utslagsgivende for det hele. Buchman deltar på en konferanse i Keswick i England, der forkynnelse om helliggjørelse og trosliv stod i sentrum.  Buchmans forvandling skjer når han hører en lek kvinne forkynnet om korset. Vi kan lese: ”Kvinnens enkle tale den dagen gjorde korset personlig for meg, og plutselig hadde jeg en klar visjon av den korsfestede.” Det sies videre at hendelsen rystet Buchman og forandret hans personlighet. Han innså at korset måtte bli sentrum i livet, og at korset handlet om fellesskap og forsoning, mellom mennesker og mellom Gud og mennesker.”

Jeg ser fram til å lese videre i boken, men i min blogg ”Tankekors”, er det tanker om korset jeg ønsker å dele, først og fremst. Korsets betydning for kristent liv, vekst og vekkelse kan ikke undervurderes. Derfor har og de varige spor av Buchmans liv og Oxfordbevegelsen korset som sitt utgangspunkt og eneste holdbare fundament.

(Anbefaler boken på det varmeste. Den er utgitt på Cappelen Damm Akademisk)