mandag 24. mars 2014

Skriften på veggen – Korset på veggen


I Frelsesarmeen er vi opptatt av symboler og ytre ting, selv om vi egentlig fester vår lit til at forholdet til Gud er helt uavhengig at ytre ting og strukturer. Likevel har vi uniformer og flagg. Vi har våre farger og våre slagord. Vi har symboler og logoer. Frelsesarmeskjoldet er det korte blikkfanget utad. Frelsesarmekrona er enda eldre og har en mye større, dypere og bredere symbolikk enn skjoldet. Krona er verdt et langt foredrag, en andakt, en meditasjon. Krona skal finnes i alle våre lokaler, sammen med flagget og et bønnealter som kalles botsbenk, der det oftest ligger en åpen bibel. Ordet, eller Skriften, er også helt sentralt i vårt liv og vårt virke.

Noe symbolikk er krevende og trenger mye forklaring. Det aller viktigste symbolet er også det enkleste. Det er korset. To enkle pinner lagt i kors. Det sier mer enn tusen ord og er også sentralt plassert midt i Frelsesarmekrona. Korset er forstått på alle språk. Det forteller om Jesus Kristus og at der korset finnes der er det også mennesker som tror på og forkynner Kristus.

Fjerner vi alle symbolikk som er spesielt for Frelsesarmeen, står vi likevel sammen med alle andre kristne om to ting: Korset og Bibelen. Eller Korset og Skriften. Vår tro er på ham som gjorde alt ferdig for oss på korset, og vår tro bygger på Bibelen som er Guds ord. Derfor har vi gjerne også et kors i lokalet vårt, gjerne på veggen.

Jeg var nylig på Island, og i huset til den nye forsamlingen vår i Reykjanesbær så jeg ikke bare korset på veggen, men også ”skriften på veggen”. En fantastisk kombinasjon. Skriften formet som et kors. Og ordene fra Skriften var intet ringere enn Herrens velsignelse.

Jeg kan vanskelig tenke meg noe finere å bli møtt med enn korset, og en hilsen fra Guds ord: ”Vær velsignet”.