søndag 9. februar 2014

Er Gud som en mor?

Jeg er heldig. Jeg har hatt, og har fortsatt, gode foreldre. En god mor og en god far. Ikke fullkomne, men ut fra min ringe fortstand og ut fra alt jeg har sett og hørt, har jeg virkelig grunn til å være takknemlig. Mamma og pappa har definitivt vært på den gode siden av skalaen, om en slik finnes. Jeg har alltid visst og merket at de elsker meg, og at de har gjort sitt beste for at jeg skulle ha et godt liv og være rustet for hva som enn måtte møte meg i voksenlivet. De er fortsatt en viktig del av livet mitt og jeg håper at jeg kan få være noe av det for mine barn, som de har vært for meg.

I Bibelen leser vi om Gud som en far, en fullkommen far. Mange har dårlige assosiasjoner til dette, farsbegrepet er ikke godt, fordi de har vonde opplevelser knyttet til sin egen far, sine egne foreldre. Jeg har det ikke, og synes også det er uproblematisk at Gud, både Faderen, Sønnen og Ånden (Talsmannen), framstilles som hankjønn.
Men i dag er det morsdag, og da synes jeg at det er helt på sin plass å ta fra mde gode morsegenskapene som jeg tror at Gud har gitt alle kvinner, og som naturlig kommer fram for de som blir mødre. Alt dette gode har også Gud, og Bibelen framhever også morsegenskaper hos Gud. Hør bare hva profeten Jesaja sier om Gud til Israels folk:
”Som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere. ” (kap 66)

Sion sier: « Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg.»
Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar?
Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg.
Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg. (kap 49)


Derfor får jeg også et glimt av Gud når jeg tenker på min mor, ikke bare min far.