fredag 30. mai 2014

Korsets seier


En av ukeavisene jeg jevnlig leser heter ”Korsets seier”.  Jeg liker navnet. Jeg liker det fordi det så presist sier hva utgiveren har på hjertet. Og jeg liker det fordi jeg selv har det samme budskapet på hjertet.
Det er Pinsebevegelsen i Norge som gir ut denne avisa. De fleste av leserne tilhører nok denne bevegelsen, eller kjenner seg beslektet med den. Alle disse forstår sikkert hva som ligger i navnet, men forstår mennesker som ikke er kristne dette?
Jeg tviler på det, men navnet er godt og jeg kan aldri tenke meg at de ansvarlige for bladet vil endre navn. Navnet er tydelig og innarbeidet, et varemerke. Bladets budskap er å fortelle om seieren som Jesus vant på korset. Det er nok til å fylle bladet med interessant lesning, uke etter uke. Teori, undervisning, rapporter, vitnesbyrd. Stadig noe nytt, om nytt liv, forvandlede liv, ikke på grunn av korset, men på grunn av det som skjedde på korset.
Budskapet er slitesterkt, uavhengig at tid og det samfunn vi lever i.
Jeg liker gode navn med innhold. Selv skriver jeg av og til i Krigsropet, også et blad med et tydelig navn. Det er en annen historie, som jeg helt sikkert kommer tilbake til.