onsdag 4. november 2015

Takk - for alle disse ufullkomne, hellige, villige, synlige....Takk, Gud, for alle disse mennesker!

Takk for alle som har gått foran!

Takk for alle som med sitt liv har vist et glimt av Jesus, et glimt at Guds rike - for meg!

Takk, også for de jeg aldri kjente
Takk for at de har gjort det med sine ord - ord som de sa, ord som ble skrevet ned.

Takk for at de har gjort det ved å tale frimodig, med risiko for eget omdømme - når de kunne ha tiet.

Takk for at de har gjort det ved å velge å tie  - når de kunne valgt å tale ord som sårer, ord som bryter ned.

Takk for at de har gjort det med sine gjerninger.

Takk for alle som skrev fantastiske sanger

Keithgreen.jpg
Keith Green er en av mange
Takk for alle som brukte sitt sangtalent til å formidle sannheter om deg, Gud.

Takk for alle som, med fare for å bli mistolket, våget å fortelle om sitt liv med deg, for oss andre.

Takk for alle som la ned timer og krefter, i kjærlighet for andre.

Takk for alle som presenterte meg for disse menneskene.

Mange av dem er ikke lenger blant oss, men selv etter sin død taler de til meg, inspirerer meg.

De var ikke helgener, feilfrie, men de var en del av familien jeg får tilhøre - de helliges samfunn - på tvers av nasjoner, kirkesamfunn og organisasjoner.

Takk for alle som fortsatt er blant oss, og inspirerer meg, som får oss til å løfte blikket og presenterer deg for oss!

Takk, Gud!